Bölümler

​ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 2 (iki) +  2 (iki) yıl

Öğretim Dili: Türkçe

Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı

Antrenörlük Eğitimi bölümümüzde; sayıları ve çeşitleri gittikçe artan spor branşlarında ihtiyaç duyulan ileri kademede antrenör, monitor, kondisyoner ve fitness eğitmeni yetiştirilmektedir. Ayrıca, seçilen spor dalında uzman, insanları seven, iletişim becerisi yüksek, dışa dönük, öz disiplini gelişmiş, kendine bağlı grubu yönetip, yönlendirebilecek liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık, yaratıcı kişiler yetiştirmektir. Bölümde ağrılıklı olarak antrenman (hareket) eğitimi alanında eğitim-öğretim verilmektedir. 

Eğitim ve öğretim süresi içerisinde amacımız; spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler yetiştirirken, sporla ilgili alanlarda sürekli araştırmalar yaparak, sporcularımızın performanslarını ve toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmak için gerekli gayreti gösterebilmektir. Son yıllarda spor alanında meydana gelen ilerlemeler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Öğrencilerimiz, uzmanlaştıkları alanda yoğun bir eğitim almasını sağlamak, bunun yanı sıra spor bilimlerine ait birçok bilgiyi edinmelerini eğitim ve öğretim sürecinde sağlamak antrenörlük eğitimi bölümümüz tarafından amaçlanmaktadır.

Antrenörlük Eğitimi bölümümüzü başarı ile bitiren mezunlar, eğitim aldıkları spor branşında ilgili spor federasyonunun belirlediği seviyede antrenörlük diplomasını almaya hak kazanırlar, böylelikle mezunlarımız üst seviyede antrenör, çeşitli amatör ve profesyonel spor kulüplerinde antrenör olarak çalışmaları mümkündür.

Ayrıca mezunlarımız, Gençlik ve Spor Müdürlüklerine bağlı olarak antrenörlük ile ilgili kadrolarda, çeşitli kulüplerde uygulamacı veya farklı pozisyonlarda da iş bulabilmektedir.

​SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Eğitim Süresi: 2 (iki) + 2 (iki) yıl

Öğretim Dili: Türkçe

Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı

Spor  Yöneticiliği bölümümüzde; spor endüstrisi, rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Spor Yöneticiliği bölümümüzden mezun olanlar; Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birikin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Bölümümüz, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir.

​BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Eğitim Süresi: 4 (dört) yıl 8 (sekiz) yarıyıl

Öğretim Dili: Türkçe

Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü; öğretim kadromuz ve sahip olduğumuz spor tesisleri ile İstanbul ili başta olmak üzere İstanbul ilinde beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin toplumun her kesiminde gelişip yaygınlaşmasını sağlamak, sağlıklı nesillerin yetişmesine olanak sağlamak, Fakülte öğrencilerimizin sportif aktiviteler yoluyla fiziksel-fizyolojik, psikolojik-sosyolojik ve zihinsel özelliklerinin en iyi şekilde geliştirilmesini sağlayarak ders başarılarını arttırmak, kötü alışkanlıklar edinmesini önlemek ve sağlıklı nesillerin yetişmesine öncülük etmektir. 

Programı tamamlayanlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni" olarak mezun olacaklardır ve aşağıdaki farklı kurum/kuruluş vb. çalışabileceklerdir.

  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kadrolu ve sözleşmeli öğretmen
  • Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde açılan özel öğretim kurumlarında öğretmen, pedagojik formasyona sahip antrenör
  • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatında uzman
  • Kadrolu antrenör
  • Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde sözleşmeli antrenör
  • Kendi özel spor tesislerinde teknik eleman vb.
  • Spor kulüplerinde çocuklar için eğitmen
  • Belediyelerde, özel kurum ve kuruluşlarda eğitmen, antrenör vb.