Fakültemiz

TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12/09/1996 tarih ve 4240 sayılı yazısı üzerine 12/02/1997 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 18/03/1997 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın teklif yazısı üzerine 25/05/2016 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, ilgili karar 05/06/2015 tarih ve 29377 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Fakültemiz daha sonra 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete'deki 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesine katılmıştır.

Fakültemizin kuruluş amacı; Ülkemiz spor teşkilatının yapı ve işleyiş tarzını tanıtan yöneticiler; beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve antrenörler yetiştirmenin yanı sıra gençlerimizin fiziksel ve psikolojik bakımdan güçlü ve sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde; lisans düzeyinde Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Lisansüstü eğitimde ise Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Spor Bilimleri, Spor Yönetim Bilimleri, Sporda Psiko-sosyal Alanlar ve Spor Yönetim Bilimleri yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Fakültemizde eğitim süresi 1 (bir) yıl isteğe bağlı (İngilizce) hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 (beş) yıldır. Okullumuz ilk mezunlarını 2002-2003 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Yabancı Dil (İngilizce) hazırlık eğitimi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nda yapılmaktadır. 

Fakülte binamız ise Üniversitemizin Avcılar Kampüsü sınırları dahilindedir.

Fakültemize Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.

​MÜDÜRLERİMİZ&DEKANLARIMIZ


MİSYONUMUZ

Evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir spor eğitimi vermek, performans sporunu ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Spor eğitim ve öğretimi, araştırma kalitesi yüksek, ekip ruhu içinde gelişmiş, paylaşımcı, katılımcı yaklaşımı ile spor bilimleri alanına hizmet eden, dolayısıyla sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bireyler ve toplum elde edilmesinde ve performans sporunun gelişmesinde öncülük eden bir kurum olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak, 
 • Bilimin evrenselliğine inanmak,​
 • Yenilikçi, araştırmacı olmak,​
 • Doğru, dürüst ve şeffaf olmak,
 • Kurum içinde uyum ve dayanışmanın olmasını sağlamak,
 • Kişiler arası din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı yapmadan sevmek ve saygılı olmak,
 • Mükemmelliği sağlamak,
 • Estetik duyarlılık içinde olmak,
 • Toplum bilinci yüksek olmak,
 • Etik değerleri korumaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak; Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturarak, tarihimiz ve geleneksel değerlerimizden güç almaktayız. Evrensel ve etik kurallar ile insan hakları, demokrasi ilkeleri ve bilimin önderliğinde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmeti etkin, verimli ve performans odaklı sunan bir kalite anlayışı geliştirmekteyiz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak Kalite Politikamız;

 • Dünyanın öncü üniversitelerinden biri olarak bugüne ve geleceğe katkı sağlayan,
 • Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji üreten ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştiren,
 • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranan ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiren,
 • Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya odaklanan
 • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
 • İlgili mevzuat ve standartları uygulayan, sürdürülebilir kalkınmayı benimseyen,
 • Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirerek başarımızı taçlandıran ve ülkemizin 
 • kalkınmasına katkıda bulunan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.BİLİMSEL ALTYAPIMIZ

 • 8 Derslik
 • 1 Anfi
 • 1 Atletizm Sahası
 • 2 Çok Amaçlı Spor Salonu
 • Cimnastik Salonu
 • Halı Saha​
 • Masa Tenisi Salonu
 • Kapalı Tenis Kortları
 • Doğa Sporları Alanı (Oryantiring Sahası)
 • Futbol Sahası
 • Fitness / Kondisyon Merkezi
 • Basketbol Sahası
 • Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Kütüphane

Üniversitemizin personel mevzuat sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizin öğrenci mevzuat sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

KURUMSAL KİMLİK TASARIM ÖRNEKLERİ

Üniversitemiz Logosunun Renk Değerleri:

RGB

Sarı Renk:   R:246 G:211 B:48

Yeşil Renk:  R:20   G:113 B:33

CMYK

Sarı Renk:  C:0      M:15  Y:100  K:0

Yeşil Renk: C:100  M:26 Y:100 K:20

 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Logosu (PNG)
 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Logosu (PNG)
 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Logosu (PNG)
 Spor Bilimleri Fakültesi Logosu
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Logosu

Fakültemizin Spor Bilimleri Dergisi'ne buradan ulaşabilirsiniz.