Eğitime Giriş Dersinin Ertelenmesi Hakkında

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen 13 Kasım 2018 tarihinde yapılması gereken Eğitime Giriş dersi, telafisi daha sonra yapılmak üzere ertelenmiştir.
Önemle duyurulur.