Aday Öğrenci

25.05.2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve dört (4) yıllık lisans eğitimi verilen Fakültemizin amacı; spor bilimleri alanında bilgi ve beceriye sahip, kendine güvenen, profesyonel yeterlilik ve verimlilikte spor insanları yetiştirmektir. 
Fakültemiz, kuruluş yılı 1453 olan Üniversitemizin en genç mensuplarından biridir. 550 yılı aşan bir geçmişe sahip ve dünyanın ilk 500 üniversitesi içine girme başarısını yıllardır üst üste tekrarlayan Üniversitemizin bir Fakültesi olarak Siz öğrencilerine en özgür, en çağdaş ve en kaliteli eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Dünya tarihinin en eski üniversitelerinden biri içinde kurulmuş bu yuvada görev yapan Bizler, bu tarihi geçmişin verdiği köklü gelenek, yüksek bilinç ve birikimin değerini bilerek ve haklı gururunu taşıyarak, Sizlere, evrensel doğruların yanı sıra analitik düşünme, en doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşma ve yeni bilgiler üretme becerilerini de kazandırmak ile yükümlüyüz.
Fakültemizin önemli bir özelliği; bir akademik eğitim-öğretim yılı süren “İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfının bulunmasıdır. Kayıt yaptıran öğrenciler belli bir kontenjan dâhilinde bu hazırlık sınıflarında, konusunda deneyimli öğretim elemanları tarafından seviyelerine göre İngilizce dil eğitimi alabilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi zorunlu olmayıp isteyen öğrenciler doğrudan birinci sınıfa başlayabilmektedirler.
Avrupa Birliği ERASMUS ve SOKRATES Programları ile yurt dışındaki anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde, FARABİ Değişim Programı ile de yurt içindeki üniversitelerde eğitim alma imkânı bulunmaktadır.
Kuruluşundan bu yana spor bilimleri alanında Ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak, Atatürk İlkelerine sadık genç bireyler yetiştirmeyi ilke edinen Fakültemizin 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek sınav sonuçlarına göre Spor Yöneticiliği Lisans Programına 20 (yirmi) kadın, 20 (yirmi) erkek, cinsiyet ayrımı olmaksızın en az 5 (beş) yıllık lisanslı sporcu veya lisans yılı fark etmeksizin milli sporcu olan 4 (dört) engeli olmak üzere toplamda 44 kişi (kırk dört) öğrenci alınacaktır.
Spor Yöneticiliği Lisans Programı'nda; Ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor yöneticilerinin yetiştirilmesi esastır. Mezunlar; spor sektörünün tüm alanlarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Program, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi konular ile birlikte çeşitli spor branşlarında temel spor derslerine de yer vermektedir.
Spor Yöneticiliği Lisans Programından mezun olanlar; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullarda (beden eğitimi öğretmenliği hariç), spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, bünyesinde spor işletmesi veya spor bölümü bulunan holding ve şirketlerde, turizm sektöründe otel ve tatil köyü gibi işletmelerde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik, aerobik, vücut geliştirme, step-aerobik, doğa ve savunma sporları gibi hizmet sunan spor salonlarında, engellilerin sportif faaliyetlerinde antrenör, spor eğiticisi veya spor yöneticisi olarak çalışma, ayrıca; başta medya kuruluşları olmak üzere çok geniş bir yelpaze spor sektörünün farklı alanlarında çalışma ve pedagojik formasyon eğitimi alarak KPSS ile beden eğitimi öğretmeni olarak atanma imkânları da mevcuttur.
Fakültemizde ayrıca isteyen öğrenciler için yine 5.inci yarıyıldan başlamak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde Antrenörlük Eğitimi Lisans Programında Çift Anadal yaparak iki diploma ile mezun olma veya Antrenörlük Eğitimi Lisans Programında Yandal yaparak “Yandal Programı Sertifikası” alma (diploma yerine geçmez) imkânı mevcuttur. 
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Spor Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı 2010-2011 Eğitim–Öğretim yılında, Doktora Programları 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Mezunlarımız akademik çalışmalar ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerine Fakültemizde devam etme imkânı elde edebileceklerdir.
Kuruluşundan bu yana spor bilimleri alanında Ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak, Atatürk İlkelerine sadık genç bireyler yetiştirmeyi ilke edinen Fakültemizin 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek sınav sonuçlarına göre Antrenörlük Eğitimi Lisans Programına 20 (yirmi) kadın, 20 (yirmi) erkek, cinsiyet ayrımı olmaksızın en az 5 (beş) yıllık lisanslı sporcu veya lisans yılı fark etmeksizin milli sporcu olan 4 (dört) engeli, 4 (dört) yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 48 (kırk sekiz) öğrenci alınacaktır.
Antrenörlük Eğitimi Lisans Programı; Ülkemizin spor alanlarında büyük ihtiyacı olan spor eğitimcileri yetiştirmektedir. Program mezunları ihtisas alanlarında 3. kademe, aldıkları diğer spor branşlarında ise monitör ve yardımcı antrenör olarak çalışma imkânı bulmaktadırlar. Programda branş dersleri dışında verilen sporda psiko–sosyal alanlar, spor yöneticiliği, spor bilimleri vb. alanlardaki teorik dersler ve uygulamalarla mezunların spor sektöründe antrenörlük yanı sıra diğer mesleki alanlar hakkında da bilgi ve beceriye sahip olmaları sağlanmaktadır.
Antrenörlük Eğitimi Lisans Programından mezun olanlar; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullarda (beden eğitimi öğretmenliği hariç), spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, bünyesinde spor işletmesi veya spor bölümü bulunan holding ve şirketlerde, turizm sektöründe otel ve tatil köyü gibi işletmelerde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik, aerobik, vücut geliştirme, step-aerobik, doğa ve savunma sporları gibi hizmet sunan spor salonlarında, engellilerin sportif faaliyetlerinde antrenör, spor eğiticisi veya spor yöneticisi olarak çalışma, ayrıca; başta medya kuruluşları olmak üzere çok geniş bir yelpaze spor sektörünün farklı alanlarında çalışma ve pedagojik formasyon eğitimi alarak KPSS ile beden eğitimi öğretmeni olarak atanma imkânları da mevcuttur.
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hareket ve Antrenman Bilimleri Yüksek Lisans Programı 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Mezunlarımız akademik çalışmalar ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerine Fakültemizde devam etme imkânı elde edebileceklerdir.
Kuruluşundan bu yana spor bilimleri alanında Ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak, Atatürk İlkelerine sadık genç bireyler yetiştirmeyi ilke edinen Fakültemizin 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek sınav sonuçlarına göre; Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Lisans Programına 20 (yirmi) kadın, 20 (yirmi) erkek; toplam 40 (kırk) öğrenci alınacaktır. 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 04/04/2017 tarihli ve 23816 sayılı yazısında belirtildiği üzere Yükseköğretim Genel Kurul’unun 30/03/2017 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.
Fakültemizde ayrıca isteyen öğrenciler için yine 5.inci yarıyıldan başlamak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde Antrenörlük Eğitimi Lisans Programında veya Spor Yöneticiliği Lisans Programında Çift Anadal yaparak iki diploma ile mezun olma veya Antrenörlük Eğitimi Lisans Programında veya Spor Yöneticiliği Lisans Programında Yandal yaparak “Yandal Programı Sertifikası” alma (diploma yerine geçmez) imkânı mevcuttur.
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Lisans Programında; Ülkemizde spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli beden eğitim ve spor öğretmenlerinin yetiştirilmesi esastır. 
Hazırlanıyor. 
Hazırlanıyor. 

Sevgili Gençler, 
Spor endüstrisi yaşadığı hızlı büyüme ve gelişme ile milyarlarca dolarlık ekonomik hacme sahip dünyanın en önemli endüstrilerinden ve ekonomilerinden biri haline gelmiştir. Spor endüstrisinde çalışan insan gücünün alanında eğitim almış uzman bireylerden oluşması bu ekonominin büyümesine, işlerin profesyonel ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.
Fakültemiz; spor yöneticileri, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri yetiştirerek ülke sporuna hizmet edecek insan gücünü spor dünyasına kazandırmaktadır. Mezunlarımızın birçoğunun spor sektöründe önemli yerlerde çalışmaları okulumuz için büyük gurur kaynağıdır.
Sahip olduğumuz öğretim elemanı kadrosu ve spor tesislerimiz ile sizlere kaliteli bir eğitim hayatı sağlarken, spor sektöründeki işbirliklerimiz ile mezuniyet sonrası istihdam edilebileceğiniz iş imkanları ve bağlantılar sizlere sunulmaktadır. 
Ulusal ve uluslararası ortamlarda etkin roller üstlenebilecek mezunlar vermeyi hedefleyen Spor Bilimler Fakültesi öğrencilerine işbirliği içinde olduğu yurt dışındaki okullar ile değişim imkanı sağlamaktadır.
Sizleri İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’ni ve programlarımızı daha yakından tanımaya davet ediyorum. 
Sizlere gönlünüze göre başarılı bir üniversite yaşamı dilerim.
Sevgilerimle, 

Prof. Dr. Bilge Donuk
Dekan