Bölümler

​ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 2 (iki) +  2 (iki) yıl
Öğretim Dili: Türkçe
Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı

Antrenörlük Eğitimi bölümümüzde; sayıları ve çeşitleri gittikçe artan spor branşlarında ihtiyaç duyulan ileri kademede antrenör, monitor, kondisyoner ve fitness eğitmeni yetiştirilmektedir. Ayrıca, seçilen spor dalında uzman, insanları seven, iletişim becerisi yüksek, dışa dönük, öz disiplini gelişmiş, kendine bağlı grubu yönetip, yönlendirebilecek liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık, yaratıcı kişiler yetiştirmektir. Bölümde ağrılıklı olarak antrenman (hareket) eğitimi alanında eğitim-öğretim verilmektedir. 

Eğitim ve öğretim süresi içerisinde amacımız; spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler yetiştirirken, sporla ilgili alanlarda sürekli araştırmalar yaparak, sporcularımızın performanslarını ve toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmak için gerekli gayreti gösterebilmektir. Son yıllarda spor alanında meydana gelen ilerlemeler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Öğrencilerimiz, uzmanlaştıkları alanda yoğun bir eğitim almasını sağlamak, bunun yanı sıra spor bilimlerine ait birçok bilgiyi edinmelerini eğitim ve öğretim sürecinde sağlamak antrenörlük eğitimi bölümümüz tarafından amaçlanmaktadır.

Antrenörlük Eğitimi bölümümüzü başarı ile bitiren mezunlar, eğitim aldıkları spor branşında ilgili spor federasyonunun belirlediği seviyede antrenörlük diplomasını almaya hak kazanırlar, böylelikle mezunlarımız üst seviyede antrenör, çeşitli amatör ve profesyonel spor kulüplerinde antrenör olarak çalışmaları mümkündür.

Ayrıca mezunlarımız, Gençlik ve Spor Müdürlüklerine bağlı olarak antrenörlük ile ilgili kadrolarda, çeşitli kulüplerde uygulamacı veya farklı pozisyonlarda da iş bulabilmektedir.


Bölüm BaşkanıProf.Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN
Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Osman ATEŞ
Bölüm Başkanı Yrd.Dr.Öğr.Üyesi Ömer Can GÖKSU
​Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • ​Doç.Dr. Mehmet ÖZTÜRK (Ana Bilim Dalı Bşk.)
 • Doç.Dr. Özlem KIRANDI
 • Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ŞAHİN
 • Dr.Öğr.Üyesi Ömer Can GÖKSU
 • Öğr.Gör. Alay KESLER
 • Öğr.Gör. Birkan YÜCEYILMAZ
 • Arş.Gör.Dr. Orkun AKKOÇ
Spor Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Prof.Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN (Ana Bilim Dalı Bşk.)
 • Doç.Dr. Burçak KESKİN
 • Doç.Dr. İlker YÜCESİR
 • Doç.Dr. Osman ATEŞ
 • Arş.Gör.Dr. Selin BİÇER BAİKOĞLU
Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.

 Antrenörlük Eğitimi Ders Planı


 Antrenörlük Eğitimi Ders İçerikleri

 Antrenörlük Eğitimi Ders Programı

​BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Eğitim Süresi: 4 (dört) yıl 8 (sekiz) yarıyıl
Öğretim Dili: Türkçe
Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü; öğretim kadromuz ve sahip olduğumuz spor tesisleri ile İstanbul ili başta olmak üzere İstanbul ilinde beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin toplumun her kesiminde gelişip yaygınlaşmasını sağlamak, sağlıklı nesillerin yetişmesine olanak sağlamak, Fakülte öğrencilerimizin sportif aktiviteler yoluyla fiziksel-fizyolojik, psikolojik-sosyolojik ve zihinsel özelliklerinin en iyi şekilde geliştirilmesini sağlayarak ders başarılarını arttırmak, kötü alışkanlıklar edinmesini önlemek ve sağlıklı nesillerin yetişmesine öncülük etmektir. 

Programı tamamlayanlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni" olarak mezun olacaklardır ve aşağıdaki farklı kurum/kuruluş vb. çalışabileceklerdir.

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kadrolu ve sözleşmeli öğretmen
 • Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde açılan özel öğretim kurumlarında öğretmen, pedagojik formasyona sahip antrenör
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatında uzman
 • Kadrolu antrenör
 • Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde sözleşmeli antrenör
 • Kendi özel spor tesislerinde teknik eleman vb.
 • Spor kulüplerinde çocuklar için eğitmen
 • Belediyelerde, özel kurum ve kuruluşlarda eğitmen, antrenör vb.


Bölüm BaşkanıDoç.Dr. Ayşe TÜRKSOY IŞIM 
Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Hanife Banu ATAMAN YANCI 
Bölüm Başkanı Yrd. Dr.Öğr.Üyesi Evren Ebru ALTINCI
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • ​Doç.Dr. Hanife Banu ATAMAN YANCI (Ana Bilim Dalı Bşk.)
 • Dr.Öğr.Üyesi Ecem HANBAY
 • Dr.Öğr.Üyesi Evren Ebru ALTINCI
 • Arş.Gör. Hamdi ÖZDEMİR
Sporda Psikososyal Alanlar Ana Bilim Dalı
 • Doç.Dr. Ayşe TÜRKSOY IŞIM (Ana Bilim Dalı Bşk.)
 • Öğr.Gör.Dr. Neslihan FİLİZ
 • Arş.Gör.Dr. Burcu GÜVENDİ
Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ders Planı


 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ders İçerikleri


 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ders Programı

​SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Eğitim Süresi: 2 (iki) + 2 (iki) yıl
Öğretim Dili: Türkçe
Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı

Spor  Yöneticiliği bölümümüzde; spor endüstrisi, rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Spor Yöneticiliği bölümümüzden mezun olanlar; Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birikin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Bölümümüz, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir.


Bölüm BaşkanıDoç.Dr. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU 
Bölüm Başkanı Yrd. Öğr.Gör. Cemile Nihal YURTSEVEN
Spor Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Doç.Dr. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU (Ana Bilim Dalı Bşk.)
 • Prof.Dr. Bilge DONUK
 • Dr.Öğr.Üyesi Veli Ozan ÇAKIR
 • Öğr.Gör. Cemile Nihal YURTSEVEN
 • Arş.Gör.Dr. Sevim GÜLLÜ
 • Arş.Gör. Ataman TÜKENMEZ
 • Arş.Gör. Emrah SERDAR
Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.

 Spor Yöneticiliği Ders Planı


 Spor Yöneticiliği Ders İçerikleri


 Spor Yöneticiliği Ders İçerikleri Programı