Fakültemiz

TARİHÇE

Fakültemiz "İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu" adıyla; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12/09/1996 tarih ve 4240 sayılı yazısı üzerine 12/02/1997 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 18/03/1997 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha sonra; Milli Eğitim Bakanlığı'nın teklif yazısı üzerine 25/05/2016 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu" kapatılarak, "İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi" kurulmuş, ilgili karar 05/06/2015 tarih ve 29377 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Son olarak; 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete'deki 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Fakültemiz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesine katılmıştır.​

Fakültemiz; Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, spor kulüpleri ve federasyonlarda, ayrıca özel sektör işletmelerinde görev yapabilecek yetkinlikte spor yöneticileri ve çeşitli branşlarda antrenörler; Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim vermek üzere beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bilimin ışığında çağdaş yöntemlerle eğitim alan öğrencilerimize araştırmacı ve sorgulayıcı özellikler de kazandırılmaktadır. Öğrencilerimizin spor alanında, dünyada ve toplumsal gelişmeleri takip edebilecek bilgiye sahip olma, edinimleri ile gelecek nesillerin ihtiyaçlarını öngörebilme vizyonuna sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu sayede ülkemizde “yaşam boyu spor” ilkesini özümsemiş, fiziksel ve psikolojik bakımdan sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamış olacaklardır. Üniversitemizin Dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olan İstanbul’da olması Fakültemize ayrı bir değer kazandırmakta, farklı kurum ve kuruluşlarla proje bazlı işbirliği yapabilme yeteneği de bir fırsat olarak görülmektedir.

Fakültemiz bünyesinde; lisans düzeyinde Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde; Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde Hareket ve Antrenman Bilimleri ile Spor Yönetim Bilimleri olmak üzere 2 program bulunmaktadır.

Fakültemizde eğitim süresi 4 (dört) yıl olup; yeni kayıt olan öğrencilerimize isteğe bağlı 1 (bir) yıl yabancı dil hazırlık eğitimi de verilmektedir. Yabancı Dil (İngilizce) hazırlık eğitimi üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılmaktadır.

Fakültemiz ilk mezunlarını 2002-2003 eğitim-öğretim yılında vermiştir.

Fakülte binamız, Üniversitemizin Avcılar Kampüsü sınırları içerisindedir.

Fakültemize Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

ESKİ DEKANLARIMIZ


MİSYONUMUZ

Evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir spor eğitimi vermek, performans sporunu ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Spor eğitim ve öğretimi, araştırma kalitesi yüksek, ekip ruhu içinde gelişmiş, paylaşımcı, katılımcı yaklaşımı ile spor bilimleri alanına hizmet eden, dolayısıyla sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bireyler ve toplum elde edilmesinde ve performans sporunun gelişmesinde öncülük eden bir kurum olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak, 
 • Bilimin evrenselliğine inanmak,​
 • Yenilikçi, araştırmacı olmak,​
 • Doğru, dürüst ve şeffaf olmak,
 • Kurum içinde uyum ve dayanışmanın olmasını sağlamak,
 • Kişiler arası din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı yapmadan sevmek ve saygılı olmak,
 • Mükemmelliği sağlamak,
 • Estetik duyarlılık içinde olmak,
 • Toplum bilinci yüksek olmak,
 • Etik değerleri korumaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak; Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturarak, tarihimiz ve geleneksel değerlerimizden güç almaktayız. Evrensel ve etik kurallar ile insan hakları, demokrasi ilkeleri ve bilimin önderliğinde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmeti etkin, verimli ve performans odaklı sunan bir kalite anlayışı geliştirmekteyiz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak Kalite Politikamız;

 • Dünyanın öncü üniversitelerinden biri olarak bugüne ve geleceğe katkı sağlayan,
 • Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji üreten ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştiren,
 • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranan ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiren,
 • Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya odaklanan
 • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
 • İlgili mevzuat ve standartları uygulayan, sürdürülebilir kalkınmayı benimseyen,
 • Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirerek başarımızı taçlandıran ve ülkemizin 
 • kalkınmasına katkıda bulunan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.BİLİMSEL ALTYAPIMIZ

 • 8 Derslik
 • 1 Anfi
 • 1 Atletizm Sahası
 • 2 Çok Amaçlı Spor Salonu
 • Cimnastik Salonu
 • Halı Saha​
 • Masa Tenisi Salonu
 • Kapalı Tenis Kortları
 • Doğa Sporları Alanı (Oryantiring Sahası)
 • Futbol Sahası
 • Fitness / Kondisyon Merkezi
 • Basketbol Sahası
 • Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Kütüphane

Üniversitemizin personel mevzuat sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizin öğrenci mevzuat sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.KURUMSAL KİMLİK TASARIM ÖRNEKLERİ

Üniversitemiz Logosunun Renk Değerleri:

RGB

Sarı Renk:   R:246 G:211 B:48

Yeşil Renk:  R:20   G:113 B:33

CMYK

Sarı Renk:  C:0      M:15  Y:100  K:0

Yeşil Renk: C:100  M:26 Y:100 K:20

 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Logosu (PNG)
 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Logosu (PNG)
 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Logosu (PNG)
 Spor Bilimleri Fakültesi Logosu (PNG)
 Spor Bilimleri Fakültesi Logosu (JPEG)

​ESKİ LOGOLARIMIZ

 İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Logosu
 İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Logosu

Fakültemizin Spor Bilimleri Dergisi'ne buradan ulaşabilirsiniz.