[2019-2020] Çift Anadal (ÇAP) Başvuruları

Fakültemizin; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Çift Anadal (ÇAP) programı başvuruları 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Başvuracak öğrencilerimizin; aşağıdaki bağlantıda verilen "Çift Anadal Başvuru Dilekçe Örneği"ni transkript belgesi ile birlikte Öğrenci İşleri'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çift Anadal Programı Yönergesi'ne göre, Çift Anadal programına başvurmak isteyen öğrencilerimizin, müfredatımızdaki tüm dersleri almış, başarılı olmuş olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)'nın 3.00 ve üzerinde olması gerekmektedir.

 Çift Anadal Başvuru Dilekçe Örneği