[2019-2020] Çift Anadal (ÇAP) ve Yan Dal (YDP) Başvuruları (19-23 Ağustos 2019)

Fakültemizin; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Çift Anadal (ÇAP) ve Yan Dal (YDP) programı başvuruları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. 

Başvuracak öğrencilerimizin; aşağıdaki bağlantıda verilen "Çift Anadal Başvuru Dilekçe Örneği"ni transkript belgesi ile birlikte Öğrenci İşleri'ne teslim etmeleri gerekmektedir (Yan Dal başvurusu da dilekçe ile yapılmalıdır).

ÇAP Kontenjanları: Antrenörlük Eğitimi Bölümüne; Spor Yöneticiliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarından toplamda: 8 (Üniversitemiz diğer birimlerinden 2), Spor Yöneticiliği Bölümüne; Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarından toplamda: 8 (Üniversitemiz diğer birimlerinden 2) öğrencidir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programına Fakültemiz Antrenörlük veya Spor Yöneticiliği Lisans Programlarından ve Üniversitemiz diğer programlarından ÇAP kontenjanı yoktur.

YDP Kontenjanları: Antrenörlük Eğitimi Bölümüne: Spor Yöneticiliği Bölümünden: 4, Spor Yöneticiliği Bölümüne: Antrenörlük Eğitimi Bölümünden: 4 öğrencidir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çift Anadal Programı Yönergesi'ne göre, Çift Anadal programına başvurmak isteyen öğrencilerimizin, müfredatımızdaki tüm dersleri almış, başarılı olmuş olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)'nın 3.00 ve üzerinde olması gerekmektedir.

 Çift Anadal Başvuru Dilekçe Örneği