[2019-2020] Özel Yetenek Sınavı Engelli Sağlık Raporu Hakkında Önemli Duyuru

Fakültemizin; 2019-2020 Özel Yetenek Sınavı'na başvuracak; en az 3 yıllık sporcu lisanslı veya milli sporcu olan bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)  adayların, başvurularını yapabilmeleri için başvuru tarihinden için en az bir yıl önce alınmış olan "engelli sağlık kurulu raporu" olması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.