Fakültemizde "Sıfır Atık" Konusunda Bilinçlendirme Eğitimi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Fakültemizin Akademik ve İdari personellerine, Doç.Dr. Burçak KESKİN tarafından 16 Mayıs'ta ve Sportif Sinerji Topluluğu Kulübü üyelerinden Furkan Direk ve Cemal Can Çakır tarafından Fakültemizin öğrencilerine 17 Mayıs’ta Sıfır Atık bilinçlendirme eğitimi verildi.

Yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak hedefleriyle ön plana çıkan Sıfır Atık Projesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da da uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında Fakültemizde öğrencilerin bilinçlendirme eğitimlerini Sportif Sinerji Topluluğu Kulübü üyelerinden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Furkan Direk ve Ortak Program 2. sınıf öğrencisi Cemal Can Çakır üstlendi ve “Sıfır Atık Nedir?”, “Sıfır Atık Kurulum Sistemi”, “Toplama Ekipmanları” vb. konularında bilgi aktararak bu konuda öğrencilere farkındalık kazandırmaya çalıştı.
Sıfır Atık kurulum sisteminin 7 aşaması şu sekilde oluşur:

1.Odak Noktalarının Belirlenmesi
2. Mevcut Durum Tespiti
3. Planlama
4. İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin
5. Eğitim – Bilinçlendirme
6. Uygulama
7. Raporlama. 

Kurulumun 5. aşaması olarak, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilere de bilinçlendirme eğitimleri verildi. Buna göre, okulumuzun çeşitli yerlerine yerleştirilmiş olan mavi kutu kağıt, sarı kutu ambalaj ve siyah kutu ise diğer atıkların sonradan kolaylıkla tasnif edilmesi için kullanılacaktır.