Zorunlu Yaz Eğitim Kampı nedeniyle Doç.Dr. S. Bora ÇAVUŞOĞLU'nun dersleri ertelenmiştir (06-10 Mayıs 2019)

Fakültemizin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı için 06-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan zorunlu Yaz Eğitim Kapsamında görevli olması sebebiyle, Doç.Dr. S. Bora ÇAVUŞOĞLU'nun aşağıdaki dersleri daha sonra verilmek üzere ertelenmiştir.
Önemle duyurulur.

1- Reklamcılık ve Tanıtım: 06/05/2016

2- Sporda Pazarlama ve Sponsorluk: 06/05/2019

3- Halkla İlişkiler: 08/05/2019

4- Kişisel Gelişim: 10/05/2019

5- Sosyoloji ve Spor (Tezli Yüksek Lisans): 08/05/2019

6- Halkla İlişkiler (Tezli Yüksek Lisans): 08/05/2019

7- Seminer (Tezli Yüksek Lisans): 08/05/2019

8- Spor Ekonomisi (Tezsiz Yüksek Lisans): 07/05/2019

9- Spor Yönetiminde Halkla İlişkiler (Tezsiz Yüksek Lisans): 09/05/2019

10- Spor Yöneticiliği ve Halkla İlişkiler (Doktora): 09/05/2019

11- Sporda Ürün ve Marka Yönetimi (Doktora): 09/05/2019

12- Spor Yönetiminin Güncel Sorunları (Doktora): 09/05/2019

13- Seminer (Doktora): 09/05/2019